Klachtenregeling – Gezondheidshuis Zuyd – Heerlen
Header afbeelding
Gezondheidshuis Zuyd
Bautscherweg 84 6418 EP
Heerlen

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

De huisartsenpraktijk volgt hierbij de klachtenregeling conform de wet WKKGZ (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg).

In eerste instantie kunt u het beste uw klacht met de zorgverlener waarover u niet tevreden bent, bespreken. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de praktijkassistentes.

Indien u dit om wat voor reden dan ook niet kunt of wilt, is het mogelijk om uw klacht per post of per e-mail naar de huisartsenpraktijk t.a.v. de praktijkmanager te sturen. Ook kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. Voor de zorgverleners van andere instanties, die binnen de huisartsenpraktijk spreekuren verzorgen, zoals ergotherapie en psycholoog, kunt u zich wenden tot de praktijkassistentes. Zij kunnen er voor zorgen dat uw klacht op de goede plek terecht komt. U kunt zich ook rechtstreeks tot de betreffende organisatie wenden.

We streven er naar zoveel mogelijk in goede samenspraak met u de klacht op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.