Huisregels – Gezondheidshuis Zuyd – Heerlen
Header afbeelding
Gezondheidshuis Zuyd
Bautscherweg 84 6418 EP
Heerlen

Huisregels

In ons Gezondheidshuis gaan medewerkers en patiënten respectvol met elkaar om.

  • Meld u bij binnenkomst bij de praktijk waar u de afspraak heeft.
  • Medewerkers mogen vragen om uw identiteitsbewijs.
  • Indien u niet kunt komen op een afspraak, gelieve deze afspraak tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Wij kunnen dan op deze tijd een andere patiënt inplannen.
  • Volg bij calamiteiten de aanwijzingen van de medewerkers op.
  • I.v.m. uw privacy en die van anderen, gelieve niet te telefoneren, filmen of fotograferen zonder toestemming
  • Dieren zijn niet toegestaan binnen de praktijk. Een officiële geleidehond of hulphond mag wel.

In het Gezondheidshuis is het verboden:

  • alcohol of drugs te verhandelen, te gebruiken of onder invloed te zijn van deze middelen
  • te roken
  • wapens of gevaarlijke voorwerpen bij u te dragen

Bij diefstal, alle vormen van vernieling, fysiek -en verbaal geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en stalking wordt aangifte gedaan bij de politie.

Het Gezondheidshuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Graag uw medewerking